top of page

HIPEREHOGENI FOKUS U SRCU BEBE

U otprilike 4-5% trudnoća na ultrazvuku u drugom trimestru trudnoće, nekada i ranije, primeti se prisustvo svetle tačke, prevashodno u levoj komori srca. Ta tačka se označava kao hiperehogeni fokus. Nekada može biti prisutna i u drugim srčanim komorama, dok se nekada istovremeno nalazi više takvih promena u srcu.


Hiperehogeni fokus - slučaj iz prakse; GinekoBlog

Ovo stanje nije klasična srčana mana i može se smatrati normalnom anatomskom varijacijom i generalno ne utiče na srce bebe ili njegovo funkcionisanje, U većini slučajeva u kojima se to dešava ne predstavlja rizik za bebu u smislu funkcije srca.

Uzrok nastanka ove promene nije do kraja razjašnjen, ali se smatra da bi mogla biti posledica većeg nakupljanja kalcijuma u određenoj oblasti srčanog tkiva. Tkiva u kojima ima više kalcijuma (kao npr. u kostima) prikazuju se na ultrazvuku izraženijom belom bojom.

Sa druge strane nalaz hiperehogenog fokusa može biti od značaja ako se na ultrazvuku otkriju druge abnormalnosti i/ili trudnoća ima veći rizik od hromozomskih anomalija, jer hiperehogeni fokus u srcu spada u tzv. mikro (ili soft) markere na hromozomske poremećaje, npr. Daunov sindrom. Tada je značajno isključiti postojanje dodatnih abnormalnosti na ultrazvuku. Kako se nekada ne može definitivno isključiti postojanje nekog poremećaja, u ovim slučajevima se može preporučiti i dodatna genetska konsultacija, te invazivna, ili neinvazivna dijagnostika (npr. kod slučajeva sa povećanim rizikom za hromozomske anomalije). Veću šansu za postojanje dodatnih hromozomskih abdnormalnosti postoji ukoliko je prisutan hiperehogeni fokus veći, ili ima više takvih promena u srcu.

Hiperehogeni fokus može često nestati tokom trećeg trimestra, što se registruje ultrazvučnim pregledima. Nekada se može zadržati i do rođenja. Iako nalaz ove promene u srcu bebe može izgledati zabrinjavajuće u najvećem broju slučajeva se radi o uzgrednom nalazu koji ne utiče na razvoj bebe i njenog srca, ali može zahtevati oprez.

76 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page