dr Aleksandar Babić

specijalista ginekologije i akušerstva                                                                                                        

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završio 2008. god.

Kao lekar u službi opšte medicine i službi hitne medicinske pomoći radio do 2013. u Domu zdravlja Bač.

Master studije zdravstvenog menadžmenta u Beogradu završio 2012 godine. Na predmetu Marketing u zdravstvu odbranio master tezu „Strategije komunikacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“.

Specijalistički ispit iz oblasti ginekologije i akušerstva položio u januaru 2017. u Novom Sadu. Tokom specijalizacije završio kurs I kategorije „Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu“ u Zagrebu 2016. i položio završni ispit u Nacionalnoj školi za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju na GAK „Narodni front“ u Beogradu 2016.

Licencirani predavač prve pomoći.

Govori engleski, služi se i nemačkim jezikom.

dr Aleksandar Babić ginekolog, Novi Sad, Ginekoblog